Konkurs Młody Ekonomista

WykopShare

IV edycja Konkursu Młody Ekonomista

 

11 lutego 2014 rozpoczyna się IV edycja Konkursu „Młody Ekonomista” organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

 

 

 

1. Czy mogę wziąć udział?

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi. Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

2. Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać pracę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tep.org.pl

Tegorocznym tematem Konkursu jest zagadnienie: Polska transformacja 1989-2012: sukces czy porażka?

 

3.Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • adres uczelni, wydziału i kierunku Uczestnika.

 

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • strona tytułowa (nienumerowana), której nie wlicza się do objętości pracy, powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów. Informacje te mają być umieszczone tylko na stronie tytułowej pracy,
 • liczba stron: maksymalnie 10,
 • format arkusza papieru: A4,
 • format czcionki: Times New Roman lub Arial,
 • wielkość czcionki: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
 • format dokumentu: PDF lub Word.

 

4. Kto oceni moją pracę?

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:

 • prof. Jan Winiecki

Przewodniczący Kapituły; były Przewodniczący Rady TEP

 • prof. Elżbieta Adamowicz

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 • dr Mieczysław Błoński

Wiceprzewodniczący Rady TEP

 • prof. Maria Drozdowicz- Bieć

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 • prof. Urszula Grzelońska

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 • Andrzej Halesiak

Członek Rady TEP

 • dr Andrzej Kondratowicz

Członek Rady TEP

 • Ryszard Petru

Przewodniczący Rady TEP

 • Jerzy Strzelecki

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

 • dr Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprzewodniczący Rady TEP

 

5. Co mogę wygrać?

Kapituła Konkursu wyłoni 3 Laureatów oraz do 10 osób wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł;

II nagroda: 4 000 zł;

III nagroda: 3 000 zł.

 

Ponadto wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.

 

Partnerami Konkursu są:

                                        

Patronami medialnymi konkursu są: