XI Edycja Konkursu Młody Ekonomista

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa skierowana do młodych osób, które pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto nie ukończył 26 roku życia. Mogą w nim też uczestniczyć zespoły złożone z nie więcej niż trzech osób spełniających powyższy warunek.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Wyniki konkursu

W dniu 30 czerwca br. odbyło się posiedzenie kapituły XI edycji KME. Kapituła podjęła następującą decyzję:

I nagroda – Kacper Tokarczyk
II nagroda – Emil Zelma
III nagroda – Stanisław Stasiura

Wyróżnienia:
Maciej Horiszny
Wojciech Osesek
Aleksandra Tulin

Tematyka konkursu

Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?

W połowie minionej dekady w Polsce została ogłoszona radykalna zmiana paradygmatu polityki społeczno-gospodarczej. Dotychczasowa polityka, oparta przede wszystkim na zasadach wolnego rynku, własności prywatnej (w tym szerokiego dopuszczenia do gospodarki kapitału zagranicznego) i radykalnym ograniczeniu ingerencji państwa do obszarów, gdzie mechanizmy rynkowe nie mogły skutecznie funkcjonować, została uznana za błędną. Miała zostać zastąpiona przez politykę aktywnego państwa, które pełniłoby wiodącą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, opartego na kapitale krajowym, głównie państwowym. Nowe podejście zakładało także prowadzenie hojnej polityki społecznej, która miałaby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i negatywnym trendom demograficznym. Od 2016 roku obserwujemy wzmożoną aktywność inwestycyjną państwa uruchamiającego gigantyczne projekty, a także zwiększenie roli przedsiębiorstw kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nastąpiła nacjonalizacja firm w sektorze bankowym i energetycznym, zwiększono wydatki socjalne, w tym wprowadzono kosztowny program „Rodzina 500 plus” i obniżono wiek emerytalny.

W tej edycji konkursu proponujemy zastanowić się, jak realizowany nowy paradygmat polityki gospodarczej, wpłynie na tempo długookresowego rozwoju kraju. Czy, między innymi, obecnie polskie państwo potrafi umiejętnie podejmować interwencje na rynku, w tym efektywnie inwestować, tworząc nowe szanse rozwojowe. Czy potrafi eliminować istniejące dysfunkcje? Czy w warunkach zwiększenia interwencjonizmu państwa i roli decyzji podejmowanych przez urzędników, a nie podmioty rynkowe, da się skutecznie zapobiec polityzacji gospodarki na szkodę interesów ogólnospołecznych? Czy da się uniknąć negatywnych skutków próby równoczesnej realizacji koncepcji państwa przedsiębiorczego i państwa opiekuńczego? Na ile zagraża rozwojowi zwiększenie obciążeń fiskalnych wynikających z konieczności finansowania szerokich programów rządowych?

Jak wziąć udział?

 1. Zarejestruj się jako uczestnik poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Stwórz pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie na temat: „Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?”

Ogłoszenie wyników konkursu: 1 lipca 2022 r.

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy lub autorów, jeśli w konkursie bierze udział zespół,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące: adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu,
 • adres uczelni/szkoły, wydziału/profilu i ew. kierunku studiów uczestnika/uczestników – w przypadku osób uczących się/studiujących.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • objętość pracy pisemnej nie może przekraczać 36 tys. znaków ze spacjami;
 • czas trwania filmu czy innej prezentacji nie może przekraczać 15 minut;

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (kwoty brutto):

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: dr hab. Leszek Balcerowicz (Szkoła Główna Handlowa, TEP)

Sekretarz: dr Konrad Walczyk (Szkoła Główna Handlowa, TEP)

Członkowie:

 • dr hab. Elżbieta Adamowicz (SGH, członkini TEP)
 • dr Ewa Balcerowicz (Wiceprzewodnicząca Rady TEP)
 • dr Sławomir Dudek (SGH, członek Rady TEP)
 • dr Jarosław Janecki (SGH, członek Rady TEP)
 • dr hab. Piotr Kozarzewski (UMCS w Lublinie, członek TEP)
 • dr Julia Patorska (Przewodnicząca Rady TEP, Deloitte Advisory)
 • dr Janusz Wdzięczak (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, członek TEP)
 • Marek Tatała (Wiceprezes Fundacji Wolności Gospodarczej)

Partner Strategiczny

Partnerzy Wspierający

Deloitte

No Comments Yet

Leave a Reply