15
Maj

0

10. Kongres MBA

15-05-2014

16-18 maja w Krakowie odbędzie się 10. Kongres MBA pod hasłem „Gotowi na ekstraklasę?”, który jest jedną z największych w Polsce inicjatyw tego typu. Towarzystwo Ekonomistów Polskich objęło wydarzenie swoim patronatem. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące pozycji Polski na rynkach międzynarodowych w najbliższych 10-15 latach. Program merytoryczny kongresu obejmuje prezentacje wybitnych specjalistów ze świata […]

15
Kwi

0

Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP

15-04-2014

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, która służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Bieżące badanie zostało przeprowadzane w okresie od 17 marca do 2 kwietnia 2014 r. Wzięło w nim udział 21 ekspertów, w tym: 14 z instytucji finansowych, 5 […]

18
Mar

0

Trzeba szukać elementów wzmacniających współpracę amerykańsko-europejską, a także współpracę polsko-amerykańską

18-03-2014

Podczas debaty pt. „Transatlantic Renaissance or Economic NATO? Strategic and Economic Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w dniu 17 marca 2014 roku, poruszono temat negocjowanej obecnie umowy w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz jej możliwych konsekwencji. W dyskusji udział wzięli m.in.: […]

18
Mar

0

Powołanie Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

18-03-2014

W czwartek, 13 marca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W skład Kapituły weszli przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni wyższych oraz mediów, w tym także Przewodniczący Rady TEP- Ryszard Petru. To już XII edycja Nagrody, podczas której Kapituła nominuje najlepsze przedsiębiorstwa w pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna […]

18
Mar

0

Prezentacja „OECD Economic Survey: Poland 2013”

18-03-2014

W dniu 11 marca 2014 roku w  siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się prezentacja najnowszego przeglądu gospodarczego OECD na temat Polski „OECD Economic Survey: Poland 2013”. Debata została zorganizowana przy współpracy Towarzystwa Ekonomistów Polskich, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W debacie udział wzięli: dr Ewa Balcerowicz, dr Peter Jarrett, dr Antoine Goujard, Ryszard Petru, dr Anna Ruzik-Sierdzińska i prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski. Spotkanie […]

17
Lut

0

TEP Partnerem Honorowym konkursu Laury Magellana

17-02-2014

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało Partnerem Honorowym VI edycji konkursu Laury Magellana. Laury Magellana to coroczny konkurs nagradzający ludzi, którzy – podobnie jak Magellan – łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat. Po raz kolejny Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szuka niezwykłych osobowości ze świata związanego z zarządzaniem. […]

Page 11 z 14