USA pozostają magnesem dla ludzi przedsiębiorczych – mówi A. Lubowski na spotkaniu obiadowym TEP

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2021 r. Tematem była „Ameryka w trzydzieści lat po wygraniu „zimnej wojny”, a gościem Towarzystwa był Andrzej Lubowski, ekonomista, bankowiec i wybitny publicysta. 

Nasz gość rozpoczął od podzielenia się wnioskiem o dużej ilości podobieństw w zakresie wyzwań, jakie stoją zarówno przed Stanami Zjednoczonymi, jak i Polską. Wskazał dwa główne: głębokość podziałów politycznych oraz niską efektywność w walce z pandemią.

Kolejno odnosił się do swoich prognoz sprzed lat dotyczących kierunku zmian i kondycji Ameryki. Niestety, jak się okazało, bardzo trafnych. Dziś mamy bowiem do czynienia z postępującą erozją pozycji Ameryki w światowej gospodarce, z czym ciężko pogodzić się tamtejszym elitom.  Do głównych wyzwań nasz gość zaliczył:

  • exodus dobrze płatnych miejsc pracy do krajów z tanią siłą roboczą,
  • kurczącą się klasę średnią,
  • rosnące różnice w dochodach,
  • bardzo niski poziom edukacji,
  • fatalny stan ubezpieczeń zdrowotnych,
  • brak refleksji społecznej nad problemami, którym należy stawić czoła. 

Nasz rozmówca zdefiniował także wyzwania natury politycznej, z którymi mierzy się Ameryka. Wskazał na odejście republikanów od ich czołowych niegdyś postulatów, takich jak wstrzemięźliwość fiskalna czy wolny handel. Zdaniem naszego gościa, zachodzi ryzyko powstania systemu jednopartyjnego – republikańskiego.

Podczas spotkania padło wiele pytań dotyczących kwestii amerykańskiego korporacjonizmu, odbudowy klasy średniej, roli edukacji, ale także kwestii dominacji chińskiej czy pozycji Rosji. Nasz gość dokonał również oceny prezydentury obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena oraz wiceprezydentki Kamali Harris. 

Mimo dość pesymistycznych prognoz i licznych wyzwań, z którymi Ameryka musi bądź będzie musiała się zmierzyć, Andrzej Lubowski stoi na stanowisku, że kraj ten wciąż pozostaje magnesem dla ludzi przedsiębiorczych, gdzie akceptuje się porażkę jako naturalny komponent drogi do sukcesu.

Joanna Burnos, członkini TEP