Aukcja WOŚP- Zaproszenie na spotkanie obiadowe z Gościem Honorowym TEP

Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało na licytację zaproszenie na zamknięte spotkanie obiadowe.

Zwycięzca aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na spotkaniu obiadowym z Gościem Honorowym będzie miał niepowtarzalną okazję spotkania ze znanymi ekonomistami i osobami pełniącymi funkcje publiczne oraz szansę na rozmowę z nimi.

Gośćmi honorowymi TEP byli m.in.: Pierre Buhler, Jarosław Gowin, Janusz Piechociński, prof. Dariusz Rosati i Jacek Rostowski. W najbliższym czasie Gościem Honorowym spotkania będzie prof. Marek Belka.

Zwycięzcy oferujemy możliwość udziału w jednym ze spotkań organizowanych w pierwszej połowie 2014 r.

Więcej informacji na temat licytacji znajdziesz na stronie internetowej:

http://aukcje.wosp.org.pl/zaproszenie-na-spotkanie-z-gosciem-honorowym-tep-i886205 .

Wszystkie pytania dotyczące aukcji prosimy kierować na adres: sekretariat@tep.org.pl

Zapraszamy do licytacji!