27
Maj

0

Marian Wargacki

27-05-2012

Członek Rady TEP Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. W 2013 r. ukończył roczny program Management 2013 w ICAN Institute.

27
Maj

0

Andrzej Kondratowicz

27-05-2012

Członek Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW 1988), magister UW i State University of New York @ Stony Brook, matura Liceum Słowackiego w Warszawie. Obecnie wykładowca ekonomii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Członek założyciel TEP, członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, Światowej Sieci Wolności Gospodarczej przy Fraser […]

27
Maj

0

Bohdan Wyżnikiewicz

27-05-2012

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne miejsca pracy: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (1977-1980), Instytut Polityki Naukowej (1982-1984), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (1985-1990). Od roku 1992 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

27
Maj

0

Mieczysław Błoński

27-05-2012

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Wiceprezydent oraz Dyrektor Programu MBA na Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Zarządzający Strand & Bay(2007), Dyrektor Zarządzający (Country Manager) Hays Poland (2003-2007), Prokurent Accord Group Polska (2001-2002), Attache Handlowy Ambasady RP w Madrycie (1996-2001), Deputy Vice President(Zastępca Dyrektora Handlowego i Dyrektor ds. Marketingu) grupy Universal (1994-1996), Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny zagranicznych firm […]

27
Maj

0

Ryszard Petru

27-05-2012

Przewodniczący Rady TEP Równolegle do działalności społecznej i naukowej prowadzi działalność doradczą w zakresie pozyskania kapitału (M&A, IPO, obligacje) i doradztwa strategicznego. Do niedawna był partnerem w PWC odpowiedzialnym za polskie firmy prywatne. Wcześniej  pracował jako dyrektor zarządzający, kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP. Pełnił funkcję  Dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie odpowiadał również za relacje inwestorskie. Jednocześnie był Głównym Ekonomistą Banku, odpowiedzialnym […]

18
Maj

0

Czy Grecja musi opuścić euro – zaproszenie na panel

18-05-2012

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 23 maja 2012 roku o godz. 10.00 w Szkole Głów­nej Handlowej. Ser­decz­nie zapraszamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy z Szkołą Główną Handlową: Czy Grecja musi opuścić euro Uczest­ni­kami panelu będą: Mark Allen – przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Wschodnią w Warszawie, Stefan Kawalec – były wiceminister Finansów, Prezes […]

Page 1 z 2