W 2020 r. rynek pracy będzie słabszy (6/2020)

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych (10+) wzrosło w grudniu 2019 r. r/r o 2,6 proc. Wynagrodzenia były wyższe o 6,2 proc.

Wzrosty cen usług sygnałem ostrzegawczym dla RPP (5/2020)

Grudniowy, nieoczekiwanie wysoki wzrost cen to z jednej strony efekt mniej zaskakujących zmian cen transportu i żywności, a z drugiej strony niespodziewanie wysokich wzrostów cen usług.