Alert Gospodarczy, który dotyczy konsolidacji fiskalnej.

Wśród autorów tekstu znaleźli się członkowie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W Alercie odwołano się również do projektu noweli ustawy o finansach publicznych opracowanego przez ekonomistów zrzeszonych w TEP.

Spadek obrotów handlu zagranicznego w okresie styczeń (47/2020)

Spowolnienie gospodarek spowodowane pandemią korona wirusa znalazło odzwierciedlenie w obrotach handlu zagranicznego, powodując także spadek tych obrotów, jednak nie zmieniło zasadniczo ich struktury, ani geograficznej, ani towarowej.

Na giełdach coraz lepsze nastroje (46/2020)

W maju rynki nadal skupiały się na odmrażaniu gospodarki, a indeksy giełdowe rosły. W Polsce rząd zdjął nam maseczki (na ulicy) i pozwolił chodzić do kin i teatrów oraz na stadiony.