Wirus uderzył w gospodarkę (30/2020)

Przeprowadzone w marcu przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym jest pierwszym z wielobranżowych badań IRG metodą testu koniunktury.