Budżet 2013 – szanse i zagrożenia – zaproszenie

Towarzystwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 25 wrze­śnia 2012 roku o godz. 11.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:

 Budżet 2013 – szanse i zagrożenia

 Uczest­ni­kami panelu będą:

  • Prof. Maria Drozdowicz-Bieć – Insty­tut Roz­woju Gospo­dar­czego Szkoły Głów­nej Handlowej
  • Prof. Sta­ni­sław Gomułka – główny eko­no­mi­sta Busi­ness Cen­tre Club
  • Prof. Witold Orłow­ski – czło­nek Rady Gospo­dar­czej przy Pre­ze­sie Rady Ministrów
  • Dr Boh­dan Wyżni­kie­wicz – wice­prze­wod­ni­czący Rady TEP

Pro­wa­dze­nie:Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszard Petru.

Dys­ku­sja odbę­dzie się dn. 25 wrze­śnia 2012 roku (wto­rek) o godzi­nie 11.00 w Szkole Głów­nej Han­dlo­wejw sali nr 152 w budynku głów­nym, na pierw­szym pię­trze, Al. Nie­pod­le­gło­ści 162 w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzej­mie pro­simy o potwier­dze­nie obec­no­ści drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl

Ofi­cjalne zapro­sze­nie: [download id=”26″  format=”1″]

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar