Co udało się zrobić w PKP?

W czwartek 7 maja odbyło się spotkanie, na którym dr Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP i dr Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP opowiedzieli, co udało się zrobić w Polskich Kolejach Państwowych

Obaj nasi goście, pracownicy naukowi SGH, ale także osoby z doświadczeniem zawodowym w biznesie, przejęli zarządzanie PKP trzy lata temu (kwiecień 2012 r.), z zadaniem restrukturyzacji spółki będącej w bardzo złym stanie finansowym, nie doinwestowanej, i z nadmiernym zatrudnieniem.

PKP SA jest spółką matką, która zarządza kilkoma spółkami – córkami:
dwoma przewoźnikami pasażerskimi (PKP Intercity i SKM – Szybka Kolej Miejska w Trójmieście),
dwoma przewoźnikami towarowymi (PKP CARGO i LHS),
zarządcą infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe i
kilkoma spółkami – dostawcami usług dla PKP (w tym: PKP Energetyka i PKP Informatyka).

Podział przedsiębiorstwa państwowego PKP na kilka spółek nastąpił wskutek realizacji Ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji PKP. Zamysłem tej ustawy było przygotowanie przedsiębiorstwa – jego wyodrębnionych spółek – do prywatyzacji. Jednakże do objęcia funkcji przez obecny zarząd 2012 r. prywatyzacja nie nastąpiła. Dopiero niedawno (maj 2013) udało się – przy dużej wrzawie medialnej i protestach – sprywatyzować Państwowe Koleje Liniowe. Natomiast w październiku 2013 roku sukcesem zakończyła się oferta publiczna narodowego przewoźnika towarowego w UE, PKP CARGO (1,42 mld zł).

Grupa PKP SA jest największym pracodawcą w Polsce: zatrudnia (2014 r.) 80 tys. osób. PKP Intercity jest jedynym przewoźnikiem długodystansowym w Polsce. Z kolei PKP Cargo jest liderem rynku przewozów towarowych, pomimo silnej konkurencji (ponad 60 zarejestrowanych operatorów), i jest drugim największym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej.

zmiany-PKP

Nasi goście opowiadali o problemach, które musieli rozwiązać, i przedstawili, co udało się osiągnąć w ciągu trzech lat. Tutaj sygnalizacyjnie tylko o dwóch kwestiach (więcej informacji – w załączonej prezentacji).

Pierwsza: PKP SA miało ogromne opóźnienia w przygotowaniu projektów inwestycyjnych, na które były zarezerwowane środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Te opóźnienia udało się nadrobić i w latach 2012 – 2014 nakłady inwestycyjne całej grupy PKP wyniosły 18,9 mld zł (z tego 9,5 mld zł pochodziło ze środków UE), a w 2015 r. powinny wynieść 11,3 mld zł. By podołać temu ogromnemu zadaniu w dziedzinie planowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę kolejową, tabor, oraz remonty dworców kolejowych zarząd w marcu 2013 r. powołał PMO – profesjonalny organ koordynujący i nadzorujący realizację projektów inwestycyjnych.

Druga: o pierwszych efektach zmian w PKP. W pierwszym kwartale br. nastąpił pierwszy od 4 lat wzrost liczby pasażerów w komunikacji krajowej (o 4, 8 i 12% w kolejnych trzech miesiącach r/r). W 2015 – w wyniku wymiany taboru oraz remontów linii kolejowych zasadniczo skróciła się podróż na trasie z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Krakowa oraz z Krakowa do Wrocławia. Dług netto Grupy kapitałowej udało się obniżyć o 80% (do poziomu, 0,79 mld zł na koniec 1. kwartału 2015 r.

Obaj nasi obiadowi goście od wielu lat są członkami TEP, a dr Piotr Ciżkowicz w latach 2007-09 był wiceprzewodniczącym Rady Towarzystwa.

Zmiany w Grupie PKP