Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP?

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Forum Obywatelskiego Rozwoju zapraszają na wspólne seminarium.

Podstawą do dyskusji będzie tekst Stefana Kawalca (Capital Strategy; członek TEP) opublikowany w weekendowym magazynie Dziennika Gazety Prawnej (2-4 listopada 2018)

Po wystąpieniu autora komentarze wygłoszą:

  • Witold Gadomski (Gazeta Wyborcza, członek TEP)
  • Adam Leszczyński (Instytut Studiów Politycznych PAN)
  • Piotr Koryś (tbc) (WNE UW)

Termin: 19 listopada , g. 15:00
Lokalizacja: Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, pokój 228

Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP? – PDF