Czwarte seminarium w ramach projektu „Problemy Polskiego Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”

W związku z końcowym etapem  prac nad raportem, który jest wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 16 października (wtorek) br. w godz. 11:00 – 13:00 w Warszawie odbędzie się dyskusja nad wnioskami i rekomendacjami, płynącymi z analiz cząstkowych. Rekomendacje dla polityki gospodarczej stanowią ważny element. W spotkaniu uczestniczyć będzie zespół projektowy – autorzy raportów cząstkowych oraz doproszeni eksperci.

Zainteresowanych udziałem prosimy o uprzednie zarejestrowanie się pod adresem sekretariat@tep.org.pl