Czy studia w Polsce powinny być płatne

Emocje i rzeczowa argumentacja towarzyszyły Debacie Oksfordzkiej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim, nad którą patronat objęło Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

W tym sporze najważniejsze były nie osobiste poglądy uczestników debaty a siła argumentów i logika prezentowanych faktów. Wszystko po to, by przekonać publiczność do prezentowanego stanowiska. Marszałkiem debaty był prezydent Sopotu dr Jacek Karnowski. Występ obu drużyn oceniali dr Jerzy Thieme i prof. Edmund Wittbrodt zasiadający w Loży Ekspertów oraz publiczność. Stronami debaty byli studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zgodnie z zasadami drużyny nie wiedziały, czy będą obalały czy broniły tezy zawartej w temacie przewodnim debaty.  Losowanie wskazało studentów Uniwersytetu Gdańskiego jako strony broniącej tezy o konieczności wprowadzenia opłat za studia, a studenci z Poznania starali się udowodnić, że studia powinny być darmowe.

Za darmowe studia i tak płacimy wszyscy, nawet ci którzy nie studiują i studiować nie będą. Wprowadzenie opłat zwiększy konkurencyjność uczelni. Na utrzymanie nierentownych kierunków i uczelni nas, jako kraj, nie stać. To główne argumenty studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy bronili propozycji wprowadzenia opłat za studia. Studenci z Poznania starali się udowodnić, że wprowadzenie odpłatności ograniczy możliwość kształcenia osób pochodzących biedniejszych regionów i osób z gorszą sytuacją materialną. Powoływano się również na Konstytucję RP w której zagwarantowano prawo do edukacji.

Przed rozpoczęciem debaty publiczność wyraziła swój pogląd poprzez głosowanie za pomocą kartek zielonych i czerwonych. Słuchacze zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za darmowymi studiami. W wyniku argumentacji i przedstawionych dowodów końcowe głosowanie odwróciło proporcje, jednoznacznie wskazując, że studia powinny być płatne. Wygrała drużyna z Sopotu.

Debaty oksfordzkie dla uczestników są wymagające już na etapie przygotowania do dyskusji, ponieważ wymaga to zaangażowania w opracowanie argumentacji za i przeciw, przewidując możliwe uzasadnienia przeciwników.