Czy tani pieniądz jest jedynym lekarstwem na kryzys w Europie

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich ser­decz­nie zapra­sza na kolejny panel dys­ku­syjny, który odbę­dzie się w dn. 15 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w Szkole Głów­nej Handlowej.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy z Szkołą Główną Handlową:

Czy tani pieniądz jest jedynym lekarstwem na kryzys w Europie

Uczestnikami panelu będą:

  • dr Bogusław Grabowski – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
  • dr Maciej Krzak – Uczelnia Łazarskiego, szef zespołu prognoz makroekonomicznych CASE
  • prof. Jan Winiecki – Członek Rady Polityki Pieniężnej

Prowadzenie Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru.

Dyskusja odbędzie się dn. 15 czerwca 2012 roku (piątek) o godzinie 11.00 w Szkole Głównej Handlowej, w sali nr 152 w budynku głównym, na pierwszym piętrze, Al. Niepodległości 162 w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl