Dane dotyczące koniunktury ostrzegają przed spowolnieniem gospodarki (15/2020)

W lutym 2020 r. wskaźniki koniunktury gospodarczej pogorszyły się w większości obszarów działalności gospodarczej – podał GUS. Nieznaczna poprawa koniunktury sygnalizowana jest w budownictwie, handlu hurtowym, transporcie i gospodarce magazynowej. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy wskazują na osłabienie koniunktury, szczególnie w przetwórstwie przemysłowym oraz sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Oznaki spowolnienia widoczne są również w handlu detalicznym. W kolejnych miesiącach sytuacja może ulegać pogorszeniu z uwagi na rosnącą niepewność międzynarodową. Negatywne efekty spowolnienia aktywności na rynku globalnym zauważymy dopiero w kolejnych miesiącach.

Według danych GUS wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sektorze przetwórstwa przemysłowego spadł w lutym do poziomu 1,6 z 3,2 miesiąc wcześniej. Poprawę koniunktury sygnalizuje coraz mniej przedsiębiorstw (16 proc. w lutym br. wobec 17,3 proc. w styczniu). Nieznacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw sygnalizujących pogorszenie koniunktury (14,5 proc. w lutym wobec 14 proc. w styczniu). Ocena przedsiębiorstw dotycząca bieżącej sytuacji w sektorze przemysłowym uległa pogorszeniu, natomiast przewidywania odnośnie przyszłości uległy nieznacznej poprawie. Na uwagę zasługuje fakt niekorzystnych ocen w zakresie bieżącego portfela zamówień (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) oraz wielkości produkcji. Przedsiębiorcy z sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa pytani o bariery działalności gospodarczej na pierwszym miejscu wskazują rosnące koszty zatrudnienia (64,6 proc. w lutym br. wobec 57,7 proc. przed rokiem). Na drugim i trzecim miejscu znajdują się wysokie obciążenia na rzecz budżetu państwa oraz niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne. Interesujący jest wzrost ogólnej niepewności sytuacji gospodarczej (z 28,8 proc. do 40,4 proc.). Ten czynnik będzie w kolejnych miesiącach z pewnością coraz ważniejszy z uwagi na konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie. Natomiast jednym z nielicznych, pozytywnych czynników dostęp do pracowników. Jako barierę postrzega niedobór pracowników 27,2 proc. firm, gdy (spadek z 35,7 proc.). Jest to jednak efekt mniejszego zapotrzebowania na pracowników w sytuacji coraz bardziej odczuwalnego spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce.

Niepokojące informacje napływają również z sektora budowlanego. Co prawda wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w tym sektorze gospodarki nieznacznie poprawiła się w lutym, z minus 0,7 w styczniu do plus 0,1, jednak oceny odnośnie portfela zamówień oraz sytuacji finansowej w sektorze nadal są niekorzystne.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym w lutym br. uległy nieznacznej poprawie (z 4,0 w styczniu do 4,5), przy czym należy zauważyć, że gorzej niż przed miesiącem oceniana jest bieżąca sprzedaż hurtowa. Z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że sytuacja w handlu hurtowym będzie się pogarszała wraz z malejącym potencjałem nabywczym konsumentów. Widać to już na przykładzie koniunktury w handlu detalicznym, gdzie w lutym wskaźnik spadł do poziomu minus 0,8 z minus 0,3 w styczniu. Przyczynia się to do coraz słabszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w tym sektorze, jest ona najgorsza od marca 2016 roku. W przypadku sektora usług nieznacznie poprawiła się sytuacja jedynie w transporcie i gospodarce magazynowej. Znaczne pogorszenie nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, natomiast w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa nastąpiło tylko niewielkie pogorszenie koniunktury. Generalnie, ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) nie uległ większej zmianie w lutym, jednak jest on niższy niż w lutym 2019 roku, ponadto, wszystkie komponenty wskaźnika SI są niższe niż rok temu.

Lutowe badania koniunktury GUS wskazują na pogorszenie sytuacji w ważnych dla polskiej gospodarki sektorach, czyli w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu detalicznym. Jest to zatem ostrzeżenie przed spowolnieniem aktywności gospodarczej. Natomiast zbyt wcześnie jest jeszcze mówić o negatywnym wpływie czynników zagranicznych. Z pewnością zobaczymy je w kolejnych miesiącach z uwagi na narastającą niepewność i obserwowane spowolnienie aktywności gospodarczej nie tylko w Chinach, ale również i w krajach strefy euro, w tym szczególnie we Włoszech i Niemczech.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar