Dariusz Rosati gościem styczniowego spotkania obiadowego TEP

W dniu 13 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie obiadowe, na którym gościem Towarzystwa Ekonomistów Polskich był profesor Dariusz Rosati.

W swoim wystąpieniu profesor przedstawił reformy i uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej oraz strefy euro w szerokim kontekście wydarzeń politycznych, ekonomicznych i społecznych. Na tle fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu integracji europejskiej omówił ewolucję i rolę polskiej polityki zagranicznej. Spotkanie z profesorem Dariuszem Rosatim było wyjątkową okazją do wymiany poglądów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i perspektyw Unii Europejskiej oraz w tym kontekście wyzwań i roli w tym procesie Polski.