Debata ekspercka nt. „Jaki system finansowy w Polsce?”, Poznań, 23 listopada 2017

Debata odbyła się w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) i była to kolejna już dyskusja poświęcona temu zagadnieniu. Podstawą był Raport TEP pod tym samym tytułem opublikowany w maju br. 

Ze strony TEP w debacie uczestniczyli:

Andrzej Halesiak – autor Raportu TEP,
dr Jerzy Pruski – Wiceprzewodniczący Rady TEP.

Z kolei UEP reprezentowali:
dr hab. Eryk Łon, prof. nadzw. UEP – pracownik Katedry Finansów Publicznych Wydziału Ekonomii, Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP,
dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP – Prodziekan Wydziału Ekonomii, p.o. Kierownika Katedry Pieniądza i Bankowości.

Honory gospodarza – przyjmując na siebie równocześnie rolę moderatora dyskusji – pełniała dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii, także członek naszego Towarzystwa.

W czasie debaty poruszano różnorakie zagadnienia, począwszy od kwestii powiązań pomiędzy systemem finansowym a sferą realną gospodarki, poprzez zagadnienia bieżącej kondycji systemu finansowego w Polsce, a na głównych wyzwaniach przed nim stających skończywszy. Uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że choć obecna sytuacja pod względem stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego wyróżnia Polskę pozytywnie na tle Europy (zwłaszcza Zachodniej), to lista wyzwań jest długa. Nie było natomiast jednomyślności co do tego, w jakim kierunku powinien docelowo zmierzać system (jaka powinna być rola banków a jaka rynku kapitałowego, pożądana struktura sektora bankowego pod względem własności itd.) oraz jakich rozwiązań regulacyjnych i podatkowych potrzebuje system, by efektywnie mógł spełniać swe zadania.

Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakończyła ją sesja pytań od publiczności.

Warto podkreślić, że debata była pierwszą inicjatywą zrealizowaną w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy UEP i TEP. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy poprzedziło samą debatę. Mamy nadzieję, że porozumienie już wkrótce przełoży się na kolejne wspólne inicjatywy obu instytucji.