Debata: „Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski?, Sopot 9 kwietnia 2018 r.

W debacie eksperckiej, która odbyła się w auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, udział wzięli:
– Tomasz Lubicki – ekspert rynku energii, przedsiębiorca,
– mec. Jan Stefanowicz, kancelaria Juris, przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP,
– dr hab. Henryk Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Moderatorem dyskusji był dr Grzegorz Szczodrowski – członek Rady TEP, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej WE UG.
Uczestników panelu przywitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Paneliści dyskutowali o tym, jak należy rozumieć bezpieczeństwo energetyczne państwa, o zasadach prowadzenia polityki, zmierzającej do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Dużo miejsca w debacie zajęła kwestia optymalizacji tzw. mixu energetycznego oraz zagrożeń w systemie elektroenergetycznym Polski, wynikających z niewystarczającej wydolności sieci i lokalizacji magazynów energii oraz zahamowania rozwoju OZE. Ze strony publiczności pojawiło się m.in. pytanie o celowość przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen. Lotos jest największym lokalnym podatnikiem – z tytułu CIT do budżetu Gdańska wpływa około 16 mln zł rocznie; projekt przejęcia budzi, co zrozumiałe – głęboki sprzeciw na Pomorzu.
Panel cieszył się dużym zainteresowaniem, zgromadził ponad stuosobową publiczność.