Debata TEP i SGH „Reguły budżetowe czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa” – relacja z wydarzenia

Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zorganizowała w styczniu 2020 roku debatę „Reguły budżetowe czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa”. Dyskusję otworzyli prof. Marek Rocki, Rektor SGH oraz Przewodnicząca Rady TEP Julia Patorska. Wprowadzenie do konferencji przygotował dr Sławomir Dudek, członek TEP oraz pracownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, a debatę poprowadził redaktor Marek Chądzyński z „Dziennika Gazety Prawnej”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Monika Kurtek – główna ekonomistka Bank Pocztowy S.A.; prof. Marta Postuła – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Ludwik Kotecki – Instytut Odpowiedzialnych Finansów, były wiceminister finansów; Leszek Skiba – wiceminister finansów; dr Mateusz Szczurek – Europejska Rada Budżetowa, były minister finansów; Bartłomiej Wiczewski – ECFIN Komisja Europejska oraz dr Sławomir Dudek – członek TEP, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a debatę wsparły następujące organizacje: Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, a patronaty medialne udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna oraz Business Insider Polska.

Debata odbyła się w kontekście niedawno rozpoczętej w przestrzeni publicznej dyskusja nt. zmiany lub nawet likwidacji stabilizującej reguły wydatkowej, określającej maksymalny odpowiedzialny wzrost wydatków publicznych. Pojawiły się propozycje stworzenia Rady Fiskalnej, która zamiast numerycznej reguły, arbitralnie ustanawiałaby przestrzeń fiskalną w procesie budżetowym. Niektóre doniesienie medialne alarmują wręcz, że prace koncepcyjne nad takim rozwiązaniem są już zawansowane i taka propozycja wkrótce może zostać wdrożona do porządku prawnego. Jednocześnie, w ostatnim okresie, w planowaniu budżetowym stosowane są praktyki mające na celu zmniejszanie zakresu wydatków objętych reżimem reguły wydatkowej. Tworzone są m.in. nowe fundusze celowe poza zakresem reguły, a niektóre wydatki są przesuwane do tych funduszy (np. tzw. „13 emerytura” została przesunięta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). TEP oraz SGH od samego początku brały aktywny udział w debacie nt. reguły wydatkowej. Już w 2013, kiedy tworzono regułę wydatkową w Polsce dyskutowaliśmy w panelu „Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce”. Od tego czasu udało się zredukować nadmierny deficyt. Chcemy kontynuować tą dyskusję, szczególnie w obliczu pojawiających się głosów postulujących, aby regułę zlikwidować.

Pobierz prezentację z konferencji

Relacja wideo z wydarzenia

Stanowisko Rady TEP w sprawie stabilizującej reguły wydatkowej