Dobra passa w handlu zagranicznym  w dwóch pierwszych miesiącach 2021r.(15/2021)

Mimo istniejących w całej Unii Europejskiej obostrzeń związanych z pandemią trwa dobra passa w obrotach towarowych handlu zagranicznego Polski. W dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. wartość eksportu  w złotych wzrosła  o 7,2 proc., a importu o 4,7 proc. w ujęciu rok do roku. Ale w ujęciu walutowym wyniki nie były już tak dobre: wartość eksportu w euro wzrosła o 1 proc., a import  spadł o 1,4 proc.; dobre wyniki w przeliczeniu na złote tłumaczyć trzeba deprecjacją polskiej waluty w stosunku do euro. Są to jednak ciągle bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą u  głównych partnerów polskich podmiotów gospodarczych. Głównymi partnerami Polski zarówno w eksporcie, jak i imporcie są kraje wysoko uprzemysłowione i nadal utrzymuje się dominująca pozycja Niemiec. Struktura towarowa obrotów jest charakterystyczna dla gospodarki wysoko rozwiniętej: przeważają wyroby wysoko przetworzone – maszyny, urządzenia i środki transportu i inne wyroby przemysłowe. W mocno niesprzyjających okolicznościach pandemii saldo obrotów handlu zagranicznego Polski było dwukrotnie wyższe w ujęciu w PLN i wyniosło 8,8 mld. Było ono tradycyjnie już dodatnie w obrotach z krajami wysoko rozwiniętymi i ujemne w obrotach z krajami rozwijającymi się.

Na uwagę zasługuje spadek obrotów zarówno w eksporcie, jak i imporcie z Wlk. Brytanią – czy są to pierwsze efekty Brexitu okaże się w następnych okresach.

W dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku polski eksport w cenach bieżących w wyrażeniu zarówno w złotych, jak i w dolarach i euro wzrósł i wyniósł odpowiednio: 185,6 mld zł, 50 mld dol. i 41,1 euro w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Eksport w wyrażeniu w złotych wzrósł o 7,2 proc., w euro tylko o 1 proc. (różnica wynika z deprecjacji kursu zł/euro)  i o 10,5 proc. w  dolarach. Z kolei import wyniósł 176,8 mld zł (wzrost o 4,7 proc.), 39,2 mld euro (spadek o 1,4 proc.) i 47,6 mld dol. (wzrost o 7,9 proc.).

Odnotowano dwukrotnie wyższe niż w porównywanym okresie roku poprzedniego saldo obrotów towarowych, które wyniosło 8,8 mld zł (2 mld euro;  2,4 mld dol.)  Dodatnie saldo odnotowano w obrotach z krajami wysoko rozwiniętymi, a ujemne w obrotach z krajami rozwijającymi się i krajami Europy Środkowowschodniej. 

Zarówno struktura geograficzna, jak i towarowa eksportu i importu nie uległy zmianom. Nadal głównymi rynkami dla polskiego eksportu były rynki krajów wysokorozwiniętych (86,6% eksportu ogółem).  Nieznacznie spadł udział krajów wysokorozwiniętych (o 0,4 pp) w eksporcie ogółem, ale zacieśniły się więzi z krajami UE (wzrost udziału eksportu o 0,5 pp do 75,3 proc.), a jeszcze większy wzrost udziału krajów strefy euro – o 1,5 pp do 59,7 proc. Eksport do strefy euro wzrósł o 10 proc. w ujęciu w zł. i o 3,6 proc w euro.  Nieznacznie, z 5,6 proc do 5,2 proc. spadł udział krajów Europy Środkowowschodniej w eksporcie ogółem.

Odnotowano wzrost eksportu do krajów rozwijających się, i to znaczący, bo 0 118 proc. w ujęciu w PLN, 0 122,4 proc w dolarach i o 119 proc. w euro. Udział tych krajów w eksporcie ogółem wzrósł do 8,2 proc, to jest o 0,8 pp.   

Obroty w imporcie wzrosły, ale wolniej niż w eksporcie – o 104,7 proc. w zł, o 107,9 proc, w dolarach i spadły do 98,6 proc. w euro w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Nadal najważniejszym rynkiem dla  polskiego importu pozostały kraje wysoko rozwinięte (których udział wyniósł 62,7% w wartości importu ogółem), choć ich znaczenie   spadło  o 2,2 pp w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wzrósł natomiast w imporcie ogółem udział  krajów rozwijających się (o 2,7 pp), a udział krajów Europy Środkowowschodniej spadł do 7%.

Nadal najważniejszym i dominującym rynkiem dla polskich eksporterów, jak i importerów jest rynek niemiecki. Na rynek Niemiec trafiło  29 proc. polskiego eksportu (o 2 pp więcej  niż rok wcześniej), a import z Niemiec  stanowił 21,2 proc. polskiego importu ogółem. Drugim największym odbiorcą polskich towarów jest Francja, ale jej udział w polskim eksporcie jest ponad czterokrotnie mniejszy (6,2 proc.).  Francja jest także drugim największym dostawcą towarów na rynek Polski (21,2 proc. importu ogółem; za Francją są Chiny (15,2 proc.).

Utrzymuje się wysoka koncentracja zarówno eksportu, jak i importu na rynkach 10 najważniejszych krajów – 65,6proc. w eksporcie i 64,9 proc. w imporcie. 

Warto odnotować  spadek udziału rynku brytyjskiego w polskim eksporcie (z 5,9 proc. do 4,8 proc.). Trzeba obserwować, czy ten jest pierwszy efekt Brexitu, będzie trwałym zjawiskiem.

Najważniejszą grupą towarów w polskim eksporcie są maszyny, urządzenia i środki transportu –  stanowią 38,4% eksportu ogółem. Na drugim miejscu są towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca (18,0%) oraz różne wyroby przemysłowe (17,7%). Łącznie 74,1% eksportu ogółem stanowią towary przemysłowe. Na żywność przypada  10,5% eksportu ogółem, a chemikalia kolejne 9,4%. Łącznie ponad 94% eksportu to towary przemysłowe, wysoko przetworzone – struktura towarowa kraju wysoko rozwiniętego.

W imporcie 34,9% stanowiły maszyny, urządzenia i środki transportu, 17,3% towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca, 14,4% różne wyroby przemysłowe i kolejne 14,9% chemikalia, 6,0% paliwa mineralne i 7,1% żywność i zwierzęta żywe. Wymienione grupy towarowe stanowiły łącznie 94,6% wartości importu. Taka struktura importu  jest charakterystyczna dla kraju o rozwiniętej gospodarce.

Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: ewa.sadowskacie@gmail.com

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar