Dr Jarosław Janecki nowym przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich

7 września br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP), które przyjęło Sprawozdanie z działalności Towarzystwa i  Sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz udzieliło absolutorium Radzie za miniony rok działalności. W nowo wybranej Radzie TEP będzie pracować dalej pięć osób z poprzedniej Rady. Nowi członkowie Rady to Damian Olko oraz Marcin Cichy. Nowym przewodniczącym Rady TEP został dr Jarosław Janecki, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Wybrana została także Komisja Rewizyjna Towarzystwa, w której nowym członkiem jest dr Marcin Murawski.

Podczas obrad Walnego Zebrania podsumowano ostatni rok działalności, zrealizowane cele i przedstawiony przez Radę plan działań na kolejny rok oraz towarzyszący mu budżet.

Rada TEP w bieżącej kadencji działać będzie w następującym składzie: dr Jarosław Janecki – przewodniczący, dr Ewa Balcerowicz – wiceprzewodnicząca, Julia Patorska – wiceprzewodnicząca,  Joanna Kośmider – sekretarz generalna,  Rafał Rudzki, Marcin Cichy i Damian Olko – członkowie. 

Komisja Rewizyjna TEP będzie pracować w składzie: dr Wiktor Patena, dr Urszula Skorupska oraz dr Marcin Murawski.

Dr Jarosław Janecki jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie aktualnie pracuje jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent studiów Executive MBA (Uniwersytet Łódzki i University of Maryland). W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Société Générale S.A. w Polsce. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów – w Departamencie Długu Publicznego (1994-2000) oraz Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki (2002-2005). Prowadzi badania dotyczące bankowości centralnej i funkcjonowania rynków finansowych. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki gospodarczej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy walutowe i makroekonomiczne.

Poniżej prezentujemy sylwetki nowych członków w Radzie i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

Dr inż. Marcin Cichy – absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w latach 2016-2020,  członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2016-2018. W latach 2016-2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD). W latach 2016-2020 przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej – Intersputnik. W latach 2018-2020 członek Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 r. wiceprzewodniczący Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) odpowiedzialny za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych. W 2020 r. przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg). W 2020 wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP). Od 2020 r. Dyrektor Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Łódzkiej oraz starszy doradca na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w sektorze TMT, w Access Partnership Ltd.

Damian Olko – ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej. Obecnie jako starszy ekonomista w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest zaangażowany w projekty doradcze dotyczące kontroli koncentracji, nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję, a także projekty regulacyjne. Specjalizuje się w ekonomii konkurencji i doradztwie ekonomicznym na potrzeby sporów, analizach wpływu ekonomicznego regulacji i polityk publicznych oraz analizach sektorowych i rynkowych. Przed dołączeniem do WKB pracował w Deloitte (2016-2021), w Zespole Analiz Ekonomicznych. Wcześniej związany także z organizacją Pracodawcy RP, PKP S.A. oraz BCG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (ekonomia, promotor prof. Leszek Balcerowicz), studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz Catolica Lisbon School of Business & Economics. Uczestnik cyklicznego Panelu Ekonomistów Polskich.

Dr Marcin Murawski – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceprezes Zarządu Szpitala Praskiego odpowiedzialny m.in. za koordynację procesów zarządczych, organizacyjnych oraz cyfryzację. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor Departamentu Sektora Publicznego Banku Handlowego w Warszawie oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.