Dr Wiktor Wojciechowski – Pieniądze banków się nie trzymają

Wartość lokat terminowych maleje od początku roku, ale całkowita wartość depozytów zwiększała się dzięki wpływom na rachunki bieżące. Co zmieniło się w maju? – Z podatku za 2016 r. można się było rozliczać jeszcze na początku maja. To mogło ujemnie wpłynąć na wartość depozytów, ale nie tłumaczy spadku o 4 mld zł – ocenia Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku.
Czytaj na: www.rp.pl