Filip Borysewicz dyrektorem regionalnym TEP dla Pomorza

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich powołała drugiego pełnomocnika regionalnego TEP. Obowiązki dyrektora regionalnego dla Pomorza przejmie Filip Borysewicz.

Pan Filip Borysewicz jest członkiem TEP od 2016 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiegoi Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Otworzył przewód doktorski na UG (pisze rozprawę nt. Problemów konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologiczne). Od 2014 r. jest przedsiębiorcą realizującym zadania inwestycyjne na rynku nieruchomości. Krajowy Koordynator Sieci Eksperckiej „Lepsza Polska” w zespole Finansów Publicznych. Radny dzielnicy Śródmieście miasta Gdańsk w poprzedniej kadencji. W czasie wolnym uprawia lotnictwo.

Do jego zadań należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć i projektów TEP w regionie oraz koordynowanie ich realizacji wraz z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych; współudział w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Radę, a także budowa partnerstwa z lokalnymi organizacjami ekonomicznymi, biznesowymi i uczelniami dla realizacji przedsięwzięć TEP w regionie i na poziomie centralnym. Dyrektor regionalny ma też reprezentować Towarzystwo w kontaktach zewnętrznych w regionie.