Finał XI edycji KME za nami

12 października 2022 r. w Warszawie w siedzibie partnera KME, w sali na 21 piętrze wieżowca Q 22 odbyła się gala finałowa XI edycji Konkursu Młody Ekonomista (KME TEP). Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, we współpracy z Fundacją Wolności Gospodarczej, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmami Deloitte. i dr Irena Eris.

Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursu i wyróżnionym. Laureatami XI edycji KME, która odbył się podhasłem 

„Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długo falowego rozwoju gospodarczego Polski?” są:

I nagroda – Kacper Tokarczyk,
II nagroda – Emil Zelma, 
III nagroda – Stanisław  Stasiura. 

Wyróżnienia otrzymali: Maciej Horiszny, Wojciech Osesek i Aleksandra Tulin.
Galę finałową uświetnił krótki wykład prof. Leszka Balcerowicza – przewodniczącego Kapituły Konkursu, która oceniała zgłoszone do konkursu prace. W swoim wystąpieniu prof. Balcerowicz zwrócił uwagę, że najważniejsze rozróżnienie w ekonomii to strona popytu i strona podaży w gospodarce. Zauważył, że żadne pobudzanie gospodarki popytem nie jest w stanie zneutralizować złego kształtu strony podaży. W przeciwnym przypadku Korea Północna byłaby równie bogata jak Korea Południowa. 

Po wykładzie prof. Balcerowicz odpowiadał na pytania uczestników konkursu i zgromadzonych gości.

Następnie swoje pracę przed zgromadzonymi na uroczystości przedstawili: Kacper Tokarczyk (student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), który napisał pracę pt. „Polska jako państwo opiekuńcze a długookresowe perspektywy rozwoju w obliczu „czarnych łabędzi”?” oraz Stanisław Stasiura (uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie), autor pracy pt. „Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?”

Uroczystość prowadziła Julia Patorska, wiceprzewodnicząca Rady TEP.Sekretarzem Kapituły IX edycji KME TEP był dr Konrad Walczyk (SGH, TEP)

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa Towarzystwa Ekonomistów Polskich skierowana do studentów, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Uczestnicy przygotowują projekty na temat zadany przez Kapitułę Konkursu, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich. Więcej informacji o projekcie – https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/