II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego za nami.

O gospodarczych konsekwencjach wojny w Ukrainie, globalizacji i wyzwaniach współczesnej gospodarki – także w kontekście sytuacji pocovidowej – rozmawiali w Kielnarowej wybitni polscy ekonomiści. W czasie dwudniowej II Konferencji im. prof. Jana Winieckiego „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” nie zabrakło także sesji wspomnieniowej poświęconej pamięci patrona przedsięwzięcia. 

Świat jest poddany transformacji ku nieznanemu. Fenomen tej transformacji polega na tym, że nie ma wzorców, które można przejąć, potraktować jak „ściągawkę” dającą się udoskonalić i dopasować do lokalnych warunków – mówił w czasie wykładu specjalnego „Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej” prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Pan profesor szczególnie uważnie przyjrzał się sytuacji w Polsce, krytycznie oceniając obecną politykę rządu: Negatywne konsekwencje niekonwencjonalnej polityki pieniężnej są silniejsze, jeśli – tak jak w Polsce – wymusza ją kalkulacja wyborcza. W deklaracjach dodatkowo emitowany pieniądz ma służyć odbudowie i rozwojowi, a faktycznie służy utrzymywaniu władzy i formowaniu oligarchicznego układu polityczno-gospodarczego. 

Na konferencji zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań i analiz kilkunastu polskich ekonomistów. Sesją o  konsekwencjach gospodarczych wojny w Ukrainie z udziałem naukowców ukraińskich poprowadził  prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski i TEP). Sesję o polityce pieniężnej i fiskalnej poprowadziła prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (UW i GRAPE/FAME), a komentował ją Ludwik Kotecki (Rada Polityki Pieniężnej). Dr Wojciech Misiąg (WSIiZ, TBC) i dr hab. Monika Bąk (UG) poprowadzili i skomentowali wyniki badań dotyczących  globalizacji i wyzwań współczesnej gospodarki, natomiast sesję o politykach publicznych poprowadzili dr Krzysztof Błędowski (TEP) i dr hab. Robert Pater (WSIiZ).

Analizom i dyskusjom poświęconym diagnozie aktualnych problemów ekonomicznych towarzyszyła pamięć o dokonaniach ś.p. prof. Jana Winieckiego (1938-2016), które przypomniano również w  czasie sesji wspomnieniowej. 

O konferencji

Konferencja w założeniu ma służyć upamiętnieniu postaci założyciela Towarzystwa Ekonomistów Polskich – prof. Jana Winieckiego. Jego zasługi dla transformacji systemu gospodarczego oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa są tak daleko idące, że konferencja podejmuje trud kontynuowania tej misji – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przewodnicząca Rady Programowej TEP). Zależy nam na budowaniu trwałego przedsięwzięcia. Zorganizowaliśmy pierwszą i drugą konferencje, ale naszą ideą jest, aby była to trwała inicjatywa, potem przejmowana także przez innych. Chcemy, żeby to wydarzenie trwało, rozwijało się i zataczało coraz szersze kręgi – dodaje dr Ewa Balcerowicz (Wiceprzewodnicząca Rady TEP, Przewodnicząca Rady Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE).

Organizacja konferencji upamiętniającej dorobek prof. Jana Winieckiego – zdeklarowanego liberała – w czasach, kiedy gospodarka rynkowa jest w ewidentnym kryzysie, to nie lada wyzwanie. Jednocześnie nie ma lepszego miejsca niż konferencja naukowa, żeby najpierw zrozumieć najważniejsze współczesne wyzwania gospodarcze, ich uwarunkowania polityczne i społeczne, a potem próbować znaleźć rozwiązania i recepty. W programie konferencji udało nam się uwzględnić wszystkie aktualne problemy: skutki pandemii, konsekwencje gospodarcze wojny w Ukrainie i galopującą inflację. Myślę, że patron naszej konferencji byłby bardzo zadowolony i z programu konferencji, i z przebiegu dyskusji. Doceniamy również bardzo efektywną współpracę z partnerami – TEP i UG, co świetnie rokuje na dalszy rozwój projektu cyklicznych konferencji – zaznacza dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Organizatorzy konferencji: Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ).