Informacja o panelu z 16 grudnia 2014 r.

16 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się panel organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich:

Czy polityka monetarna i fiskalna mogą być skuteczne w środowisku niskich stóp i wysokiego zadłużenia?

W dyskusji wzięli udział:

Marcin Mrowiec, główny ekonomista PEKAO S.A.
dr Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska
prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, SGH
prof. Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, członek Rady TEP.

Spotkanie prowadził prof. Andrzej Kondratowicz, wiceprzewodniczący Rady TEP, SWPS.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wprowadzającą: Panel o skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej.