Andrzej Halesiak

Członek Rady TEP

Ekonomista i menedżer pracujący od 2006 r. w sektorze bankowym (obecnie Bank Pekao S.A.), gdzie odpowiada za analizy strategiczne i uczestniczy w różnego rodzaju projektach. Wcześniej przez 7 lat pracował w firmie doradczej McKinsey & Company, pracując m.in. przy projektach związanych z przyciąganiem zagranicznych inwestycji do EŚW, rozwojem e-biznesu, restrukturyzacją firm czy też strategią rozwoju. Współpracował także z McKinsey Global Institute przy raportach dotyczących strukturalnych wyzwań polskiej gospodarki oraz globalnych zmian rynku pracy. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Departament Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów), uczestnicząc m.in. w pracach przygotowawczych negocjacji warunków przystąpienia Polski do UE w obszarze Unia Gospodarcza i Walutowa.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej/LSE/HEC/NHH (Executive MBA, ukończone z wyróżnieniem). Uczestnik studiów doktoranckich (SGH). Jest autorem opracowań, raportów i artykułów poświęconych makroekonomii, rynkom finansowym i wybranym sektorom gospodarki. Uczestnik seminariów eksperckich i paneli dyskusyjnych. Felietonista „Parkietu”. Prowadzi również bloga dedykowanego bieżącym zagadnieniom gospodarczym.

Główne obszary zainteresowań to procesy integracji i globalizacji, a także zagadnienia „wszczepiania” innowacyjności oraz ufinansowienia gospodarki.