Dr Jerzy Pruski z wystąpieniem dla aleBankTV

Dr Jerzy Pruski, Wiceprzewodniczący TEP, z wystąpieniem dla aleBankTV o złożoności problematyki związanej z funkcjonowaniem rynku kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej i warunkach niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Zobacz na: www.youtube.com