Jerzy Strzelecki

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Socjologii, 1980) oraz Stanford University, Kalifornia (M.A. Socjologia, 1988, Ph.D. candidate, Socjologia, 1990). W latach 1998 – 2011: Bankier Inwestycyjny, Partner i Właściciel, FinCo Group S.A., Concordia S.A., Jerzy Strzelecki, Doradztwo Transakcyjne i Negocjacje, specjalizacja – M&A.

W latach 1991 – 1994 : Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 1994 – 2000: Copernicus Capital Management, Argus Capital, Venture Capital.