Julia Patorska – mama na rynku pracy

Zdaniem Julii Patorskiej, poziom aktywności zawodowej kobiet jest dramatycznie niski: tylko 6 na 10 jest aktywnych zawodowo. – Mamy jako kobiety, oprócz pracy zawodowej, więcej pracy pozazawodowej. To jeden z czynników, który determinuje chęć podejmowania pracy – wyjaśniła.

Czytaj na: www.rp.pl