Julia Patorska – Polska nadal atrakcyjna, ale Czechy jeszcze bardziej

Zagranicznych przedsiębiorców przyciąga wysoka stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ale zaczyna odstraszać mało przewidywalna polityka gospodarcza i szybkie zmiany w prawie.

Czytaj na: www.rp.pl