Koniunktura w handlu detalicznym nadal może niepokoić (7/2020)

Styczniowe badania ankietowe koniunktury gospodarczej GUS pokazują nieco bardziej optymistyczny obraz w porównaniu z tym, który widzieliśmy w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Nieznaczna poprawa wystąpiła w większości sektorów gospodarki, jednak jest to poprawa symboliczna. W wielu przypadkach styczniowe wyniki badań są słabsze od porównywalnych okresów z poprzednich lat. Ostrzeżeniem powinny być szczególnie wyniki w handlu detalicznym, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu nadal ulega pogorszeniu.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym w styczniu wzrósł do plus 3,2. Oznacza to wyraźny wzrost w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, kiedy wskaźnik klimatu wynosił minus 4,9. Porównując jednak pierwsze miesiące ostatnich lat, początek tego roku w przetwórstwie przemysłowym jest najniższy od dwóch lat. Podobna sytuacja jest obserwowana w budownictwie, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej wzrósł z minus 4,6 do minus 0,7. Jest to najsłabszy początek roku od dwóch lat. Nieznaczna poprawa wskaźnika klimatu koniunktury wystąpiła w transporcie i gospodarce magazynowej (wzrost z minus 2,5 do minus 0,5) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost z minus 3,1 do minus 0,5). Oznacza to jednak, że mamy do czynienia z najsłabszym styczniem od czterech lat (w pierwszym przypadku) i trzech lat (w drugim przypadku). Poprawa wystąpiła również w przypadku sektorów informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Należy jednak poczekać z oceną, na ile trwałe są to zmiany.

Z pewnością najbardziej powinny niepokoić dane z sektora handlu detalicznego, gdzie według badań ankietowych sytuacja zmieniła się co prawda nieznacznie (spadek z plus 0,6 do minus 0,3), jednak jest to najniższy poziom w styczniu od trzech lat. Pamiętajmy, że konsumpcja jest najważniejszym komponentem wzrostu gospodarczego, zatem może to oznaczać słabsze wyniki dynamiki PKB, co zresztą powszechnie jest w tym roku oczekiwane.

Dane ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej wskazują na możliwość zatrzymania się negatywnych tendencji w sektorach przemysłowym i budowlanym, jednak dane jakie będą napływały z sektora realnego w pierwszym kwartale, będą zapewne słabsze od tych, które widzieliśmy w ostatnich latach. Największe problemy mogą wystąpić w przypadku popytu konsumpcyjnego. Dynamika sprzedaży detalicznej powinna być w pierwszych miesiącach tego roku słabsza w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat. Wskazują na to nie tylko wyniki badań koniunktury gospodarczej, ale również ostatnie dane z rynku pracy, w tym wyraźnie niższy fundusz płac.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.