Konkurs Młody Ekonomista – krótkie podsumowanie prac

Na Konkurs Młody Ekonomista nadesłano łącznie 71 esejów spełniających kryteria formalne.

Prace oceniała Kapituła Konkursu w składzie:
prof. Jan Winiecki, prof. Maria Drozdowicz – Bieć, prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Urszula Grzelońska,
dr Bohdan Wyżnikiewicz, dr Andrzej Kondratowicz, Jerzy Strzelecki, dr Mieczysław Błoński,
Ryszard Petru oraz Andrzej Halesiak.

W I etapie oceny, Kapituła wyłoniła 12 najlepszych prac.
Następnie podczas II etapu najlepsze prace poddano ponownej ocenie.
Podczas posiedzenia Kapituły w dniu 23 maja br. wybrano troje laureatów
oraz pięć osób wyróżnionych.

Gala rozdania nagród w Konkursie odbędzie się 30 maja br.

Relacja z gali zostanie opublikowana na początku czerwca – zapraszany na naszą stronę internetową.