Kryteria wejścia do strefy euro

„Ponad tydzień temu odbyła się w Ministerstwie Finansów debata na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Jednym z ciekawszych wątków tej dyskusji była kwestia kryteriów jakie Polska powinna spełniać przed przyjęciem wspólnej waluty.

I nie chodzi wyłącznie o kryteria formalne z traktatu z Maastricht  ale przede wszystkim o dodatkowe kryteria, które zapewnią Polsce nie tylko bezpieczeństwo ale również sukces we wspólnej walucie. Te dodatkowe kryteria mają zapewnić aby polska gospodarka pozostałą elastyczną i dynamiczną w reżimie sztywnego kursu walutowego.” – pisze na swoim blogu Przewodniczący TEP Ryszard Petru.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania dalszej części artykułu:

www.ryszardpetru.blog.pl/2013/03/12/kryteria-wejscia-do-strefy-euro/