Kształtowanie się cen na rynku rolnym – nowy projekt TEP dla EFRWP

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Ekonomistów Polskich podpisało porozumienie z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w sprawie realizacji projektu, którego celem jest analiza zmian ceny zbóż i pasz w Polsce  w latach 2015 – 2021. W ramach planowanych prac badawczych przeprowadzona zostanie ocena procesu kształtowania się cen zbóż i pasz w Polsce w powiązaniu z dynamiką cen na rynkach międzynarodowych.  Kierownikiem projektu badawczego jest dr Jarosław Janecki. W skład zespołu badawczego wchodzą dr hab. Piotr Ciżkowicz, dr Wiktor Wojciechowski oraz dr Janusz Rowiński.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane w lipcu br., o szczegółowym terminie będziemy informowali.

Rada TEP