Która firma płaci najwięcej podatków w Polsce? (9/2019)

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane na temat największych płatników CIT w Polsce pokazują, że mniej niż 40% podatków ogółem generowanych jest przez największe firmy. Z punktu widzenia dochodów państwa co najmniej równie istotne jak wysokość CIT jest to, ile i jak wysoko płatnych miejsc pracy tworzą poszczególne przedsiębiorstwa, bo to właśnie opodatkowanie i oskładkowanie pracy jest głównym źródłem dochodów państwa.

Przedsiębiorstwa są sercem gospodarki, gdzie pomysł i kapitał właściciela w połączeniu z pracą osób tam zatrudnionych pozwalają na produkcję dóbr i usług. Podatek CIT, którego dotyczą dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczy tylko dochodów właścicieli, podczas gdy z punktu widzenia dochodów państwa nawet bardziej istotne jest ile i jak wysoko płatnych miejsc pracy tworzy dana spółka. Tak duże znaczenie miejsc pracy dla dochodów państwa wiąże się ze strukturą jego dochodów – prawie połowę stanowią podatki i składki nakładane właśnie na dochody z pracy. Kolejną kwestią są dochody
z VAT i akcyzy – teoretycznie opodatkowanie konsumpcji jest przenoszone na konsumenta, jednak dostępne badania wskazują, że część tych podatków jednak ponosi producent2.

Wykres 1. Struktura dochodów państwa w 2018 roku

* dane o łącznych dochodach oraz dochodach z VAT zgodne z metodologią ESA2010; źródło: Eurostat oraz wykonanie budżetu państwa

Dane o płatnikach CIT opublikowane przez Ministerstwo Finansów (MF) warto uzupełnić o podatki płacone przez inne firmy z poszczególnych grup kapitałowych oraz szacunkami opodatkowania i oskładkowanie pracy. Dane o 10 największych podatnikach według MF uzupełniliśmy o szereg danych na podstawie sprawozdań finansowych firm oraz listy 500 spółek Rzeczpospolitej. Po pierwsze patrzymy na dane skonsolidowane, obejmujące także CIT płacony przez inne, mniejsze podmioty w ramach danej grup kapitałowej. Po drugie oszacowujemy wielkość składek ZUS i NFZ oraz PIT płaconych za pracowników, co dopiero pokazuje pełne znaczenie poszczególnych firm dla finansów publicznych. W szacunkach nie uwzględniamy akcyzy i VAT, przyjmując, że są one przeniesione na konsumenta. Zresztą bez szczegółowych danych ze strony samych firm oszacowanie płaconych przez nie VAT i akcyzy byłoby obciążone bardzo dużym błędem ze względu na zróżnicowanie stawek. Kwestią otwartą jest ujęcie podatku bankowego, który podobnie jak akcyza i VAT w znacznej mierze jest przerzucany na konsumentów.

Uwzględnienie wyżej wymienionych czynników sprawia, że dochody państw generowane w 10 największych płatnikach rosną z 7 mld zł do ponad 24 mld zł (w tym 3 mld zł podatku bankowego).

Wykres 2. Najwięksi płatnicy podatków dochodowych i składek w Polsce, 2018 rok, mld zł

* dane o podatku dochodowym tylko na podstawie MF, szacunki opodatkowania pracy wykonano przy założeniu przeciętnego wynagrodzenia 4548 zł, zgodnie z danymi GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w sekcji G w firmach zatrudniających 250 osób i więcej;
** dane o podatku bankowym na podstawie informacji prasowej; źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF oraz Listy 500 Rzeczpospolitej.

1 Dla Polski szczególnie ciekawe są badania dra Arkadiusza Bernala www.researchgate.net/Arkadiusz_Bernal
2 Porównywalność do danych MF ogranicza to, że dane ze sprawozdań uwzględniają zarówno podatki bieżące, jak i odroczone.


Kontakt do autora:
dr Aleksander Łaszek – członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny ekonomista i Wiceprezes Zarządu FOR. W swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z długookresowym wzrostem gospodarczym i zmianami strukturalnymi.
email: aleksander.laszek@for.org.pl,
tel.: +48 695 286 386

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar