Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii ogłoszeni

Szwedzka Akademia Królewska ogłosiła wczoraj tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Za empiryczną analizę wyceny aktywów zostali wyróżnieni trzej amerykańscy badacze: Eugene F. Fama, Robert J. Shiller i Lars Peter Hansen.

Uczeni w swoich pracach skupiali się na determinantach zmian rynkowych cen aktywów, zauważając tendencje występujące w dłuższym okresie (3-5 lat) przy jednoczesnym braku ich przewidywalności w czasie krótkim.

Robert J. Shiller jest wykładowcą w Yale i zajmuje się ekonomią behawioralną. W swojej działalności naukowej skupia się na badaniu pozafundamentalnych czynników warunkujących zachowania na rynkach kapitałowych. Jest współtwórcą indeksu cen nieruchomości Case-Shiller. W latach 80. odkrył możliwość przewidywania zysków z aktywów w długim okresie. Wykazał również, że stosunek wyceny do dywidendy dąży do spadku kiedy jest wysoki, a ma tendencję wzrostową, kiedy jest niski.

Eugene F. Fama  jest wykładowcą Uniwersytetu w Chicago, a także jednym z najczęściej cytowanych amerykańskich naukowców. Jest autorem hipotezy rynku efektywnego, która zakłada, że brak możliwości przewidywania zachowań indeksów giełdowych w krótkim czasie zależny jest od powiązania wyceny papierów wartościowych z informacjami na ich temat napływającymi na rynek. Udowodnił także, że zyski z mniejszego kapitału posiadają większą stopę zwrotu od akcji szybko rozwijających się przedsiębiorstw.

Lars Peter Hansen jest również wykładowcą Uniwersytetu w Chicago, a także członkiem Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. Jego największym osiągnięciem jest skonstruowanie metody statystycznej, która pomaga w szacowaniu teorii dotyczących cen aktywów i zachowań na rynku. Została ona opracowana na podstawie badań Famy i Shillera.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem pracy Laureatów:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/advanced-economicsciences2013.pdf