Towarzystwo Ekonomistów Polskich ma 20 lat!

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo obchodzi w 2015 roku dwudziestolecie istnienia. Jesienią 1993 r. roku grupa ekonomistów i prawników wyszła z inicjatywą powołania stowarzyszenia zrzeszającego osoby, którym bliska jest idea wolności gospodarczej i zasada krzewienia idei wolnego rynku. Inicjatywa zakończyła się pomyślnie zarejestrowaniem w 1994 roku Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Założycielami TEP były 32 osoby.
[dt_sc_clear /]

Członków TEP łączy przekonanie, że to wolny rynek i własność prywatna zapewniają rozwój gospodarczy i wysoki poziom życia społeczeństw. Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, za ograniczaniem barier administracyjnych i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliskie naszym poglądom jest liberalne podejście do polityki gospodarczej. Naszą troską jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie przy pełnej świadomości trudności w realizacji takiego zadania.
[dt_sc_clear /]

Przez minione 20 lat działalność Towarzystwa toczyła się w dwóch nurtach: pierwszy – to wyjaśnianie opinii publicznej natury zjawisk współczesnej gospodarki, drugi – to popularyzowanie idei gospodarki rynkowej. Cykliczne panele dyskusyjne TEP z udziałem wybitnych polskich ekonomistów stały się szeroko komentowanym przez media wydarzeniem poruszającym najistotniejsze kwestie gospodarcze naszego kraju. Przykładami działań edukacyjnych są konkursy na esej rozpisywane wśród studentów, czy artykuły w prasie lokalnej mające na celu rozszerzanie wiedzy ekonomicznej czytelników.
[dt_sc_clear /]

Organizacje społeczne uświetniają swoje jubileusze konferencjami okolicznościowymi i publikacjami. Zgodnie z wolą wyrażoną przez członków Towarzystwa zgromadzonych na tegorocznym majowym Walnym Zebraniu TEP, Rada Towarzystwa organizuje 18 listopada konferencję pt. „Kapitalizm – fakty i iluzje”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji jest prof. Jan Winiecki (w załączniku – pełen skład Komitetu Organizacyjnego). Dziesięć referatów przygotowywanych na konferencję zostanie opublikowanych jako artykuły w okolicznościowej książce pod redakcją prof. Jana Winieckiego i Andrzeja Kondratowicza. Konferencja odbędzie się w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w. godz. 10:00 – 17:00. Odbędą się dwie sesje, przedzielone lunchem, a konferencję zakończy koktajl.
[dt_sc_clear /]

https://tep.org.pl/20-lat-tep/program-konferencja/

[dt_sc_clear /]

Dr Bohdan Wyżnikiewicz
p.o. Przewodniczący Rady TEP

PROGRAM KONFERENCJI 20 lat TEP Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji na 20-lecie TEP