O systemie emerytalnym w Polsce na spotkaniu klubowym TEP,

Dyskusja w trakcie spotkania obiadowego (25 kwietnia 2018 r.) z panem Marcinem Zielenieckim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, koncentrowała się na powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych zarządzanym przez ZUS.

Omawiano, jakie konsekwencje dla ubezpieczonych i podatników miało zastąpienie w 1999 roku systemu zdefiniowanych świadczeń systemem zdefiniowanej składki. Z jednej strony podkreślano ograniczenie tempa wzrostu wydatków emerytalnych, co chroni pracujących przed wzrostem obciążeń podatkowych, z drugiej strony wskazywano, jak konstrukcja systemu w połączeniu z niższym wiekiem emerytalnym kobiet oraz ich niską aktywnością zawodową prowadzi do rosnącej różnicy w wysokościach świadczeń.

Odrębnym wątkiem dyskusji była kwestia rent rodzinnych oraz uprawnień do pobierania części świadczenia zmarłego małżonka, co chroni kobiety przed ubóstwem na starość, ale ponieważ nie jest w pełni uwzględnione przy wyznaczaniu wysokości emerytur, przyczynia się do utrzymywania deficytu w ZUS.W przypadku projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) uczestnicy dyskusji zgadzali się, że program ten należy przede wszystkim traktować jako mechanizm wspierania dodatkowych długookresowych oszczędności, a nie jako część powszechnego systemu emerytalnego.


foto. www.mpips.gov.pl