Nie ma co liczyć na spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych w II półroczu

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w I półroczu 2021 r. rosły niespotykanie szybko. Po wzrostach cen w tej kategorii produktów w 2020 r., w okresie styczeń – czerwiec br. gwałtownie rosły ceny mięsa drobiowego, warzyw, wody mineralnej lub źródlanej, owoców i wieprzowiny. W II półroczu 2021 r. ceny większości produktów żywnościowych nie będą spadały. Wyjątek mogą stanowić owoce i warzywa.

Ewolucja cen żywności i napojów bezalkoholowych w znaczącym stopniu przebiega w rytmie sezonowej produkcji roślinnej (w Polsce od lipca do czerwca następnego roku). Z tego właśnie powodu analiza roku 2021, powinna uwzględniać ewolucję cen w roku 2020. Zmiany cen na rynkach żywności i napojów bezalkoholowych, mierzone wskaźnikiem ŻiNB (średnia ważona zmian cen detalicznych 62 grup artykułów spożywczych) przebiegały w 2020 r. w sposób nietypowy. W  okresie pomiędzy grudniem 2020 i 2019 wskaźnik wzrósł jedynie o 0,8%  i jego  wysokość była trzykrotnie niższa niż wskaźnik inflacji CPI. Tymczasem w okresie 2005 – 2020 wskaźnik ŻiNB tylko cztery razy był niższy od wskaźnika CPI. Długookresowy wskaźnik ŻiNB  w 2020 r. ukształtował się na poziomie 151,7 a CPI 136,9 (2004 = 100,0). Niemal 15 punktów procentowych różnicy świadczy o tym, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w okresie 2004 – 2020 wyraźnie „nakręcały” inflację. O niewielkim rocznym (grudzień 2020 do grudnia 2019) wzroście wskaźnika ŻiNB  zadecydował spadek cen detalicznych czterech grup produktów: mięsa wieprzowego (-11,7%), mięsa drobiowego (-8,5%), warzyw (-4,7%) i tłuszczy zwierzęcych (-0,7%). Równocześnie ze spadkiem cen detalicznych następowały systematyczne obniżki cen płaconych producentom trzody chlewnej i drobiu mięsnego, znacznie wyższe niż obniżki cen detalicznych. 

Sytuacja uległa radykalnej zmianie w 2021 roku. W styczniu  ceny żywności w ciągu jednego miesiąca wzrosły ponad  dwukrotnie szybciej niż  w ciągu całego 2020 roku. W pierwszym półroczu 2021 r. wskaźnik ŻiNB wyniósł aż 5,0%. Najwyższy wzrost cen wystąpił w tym okresie w przypadku: mięsa drobiowego (+28,8%), a następnie kolejno: warzyw (+9,2%), wody mineralnej (+8,0%), owoców (+7,6%) i wieprzowiny (+5,9%). 

Jeśli chodzi o ceny detaliczne owoców, to po ich dużym wzroście w pierwszych pięciu miesiącach br., w czerwcu  nastąpił ich spadek  (aż o 3,7% w porównaniu z majem). Skala spadku cen owoców w kolejnych miesiącach zależeć będzie od możliwości eksportu jabłek do tych państw europejskich, m.in. Francji, Włoch i Hiszpanii, w których zbiory jabłek będą znacznie niższe niż zwykle (w Polsce według prognoz będą bardzo wysokie – 3,6 mln ton). 

Styczeń 2021 r. okazał się miesiącem przełomowym na rynkach wieprzowiny i mięsa drobiowego. Po ośmiu miesiącach spadku cen detalicznych wieprzowiny nastąpił w styczniu ich wzrost o 0,9%. W czerwcu były o 6% wyższe niż w grudniu, lecz o 3,2% niższe niż w czerwcu 2020 roku. W okresie styczeń – czerwiec, znacznie szybszy (37%) był wzrost cen skupu. Nastąpił więc powrót do opłacalności chowu trzody chlewnej, natomiast zmniejszyły się zyski przemysłu mięsnego i być może również handlu. 

Ceny detaliczne mięsa  drobiowego po systematycznym spadku od kwietnia 2020 r. wzrosły w styczniu 2021 r. aż o 8,2 % w porównaniu z grudniem 2020 roku. Tempo wzrostu cen nieco spadło w następnych miesiącach, ale nadal było bardzo wysokie. W rezultacie ceny detaliczne mięsa drobiowego były w czerwcu 2021 r. aż o 28,8% wyższe niż w grudniu 2020 r. i o 21,1% w porównaniu z czerwcem 2020 roku. Jeszcze szybszy w pierwszym półroczu 2021 r. był wzrost cen skupu (o 33,2%). Zatem (i podobnie jak w przypadku trzody chlewnej) również chów drobiu mięsnego stał się dochodową gałęzią produkcji zwierzęcej mimo że wzrosły również koszty chowu. Ceny pasz, które stanowią około 70% kosztów ogółem, wzrosły bowiem w porównaniu z majem i czerwcem 2020 roku o co najmniej 15%.

Prognozując poziom wskaźnika GiNB w drugim półroczu 2021 r. nie można ograniczyć się do charakterystyki rynków tych produktów, których ceny w pierwszym półroczu wzrosły ponadprzeciętnie. Należy uwzględnić również pozostałe grupy (jest ich 19), objęte przez GUS badaniem miesięcznych cen produktów żywnościowych. Ze względu na oczekiwany wzrost cen zbóż w drugim półroczu 2021 r. możliwy jest dalszy, stosunkowo wysoki wzrost cen produktów zbożowych – pieczywa, mąki, makaronów. Wprawdzie na północnej półkuli nie skończyły się jeszcze zbiory i nowe ceny dopiero się „ścierają”, ale notowania lipcowe świadczą, że ceny mogą być o kilkanaście procent wyższe niż w poprzednim roku. Nie jest zatem wykluczony wzrost cen produktów zbożowych w drugim półroczu br. Wobec wzrostu o 15% cen skupu mleka w okresie czerwiec 2020 – czerwiec 2021, możliwy jest również „wyrównujący” wzrost cen detalicznych mleka i artykułów mleczarskich. Poza owocami i warzywami, nie ma prawdopodobnie ani jednej grupy produktów żywnościowych, której ceny detaliczne w drugim półroczu będą niższe niż w pierwszym półroczu tego roku. Sytuacja nie jest do końca jasna, gdyż nie wiadomo, czy wyrównawcze korekty cen skupu drobiu mięsnego, trzody chlewnej oraz będące ich konsekwencją ceny detaliczne wieprzowiny i mięsa drobiu zakończyły się w pierwszym półroczu. Jeśli będą kontynuowane w drugim półroczu, to należy spodziewać się umiarkowanego wzrostu cen miesięcznych, który może spowodować, że ceny w grudniu 2021 r. będą wyższe od czerwcowych o 1,0 – 2,0 punkty procentowe, a roczny wskaźnik GiNB (grudzień 2021 – grudzień 2020) osiągnie poziom 106,0 – 107,0. Na koniec trzeba do tej analizy dodać kwestię zmian kursów walutowych. Jeżeli w drugim półroczu nastąpi znaczne osłabienie złotego, to wzrost wskaźnika PiNB może być wyższy od prognozowanego o około 0,5 punktu procentowego, ze względu na wzrost cen żywności importowanej oraz soi, ważnego składnika pasz dla trzody i drobiu (nie tylko mięsnego).

Kontakt do autora:
Janusz Rowiński
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: bjrowinscy@gmail.com
Tel.: 504 019 926

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar