Nowe władze TEP

Dnia 21 maja 2013 w Szkole Głównej Handlowej odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, podczas którego dokonano wyboru władz TEP na kolejne 2 lata.

Radę TEP utworzyli:

Pan Ryszard Petru – Przewodniczący Rady TEP

dr Mieczysław Błoński – Wiceprzewodniczący

dr Bohdan Wyżnikiewicz – Wiceprzewodniczący

Pani  Nina Perret –  Sekretarz Generalny

Pan Andrzej Halesiak – Członek Rady

dr Andrzej Kondratowicz – Członek Rady

Pan Marian Wargacki – Członek Rady

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Pan Robert Klawe – Przewodniczący KR

Pan Zbigniew Wojtczak – Członek KR

Pan Jerzy Strzelecki – Członek KR

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym.

Jednocześnie dziękujemy Panu Janowi Fijorowi, który zasiadał w Radzie TEP za zaangażowanie i współpracę w poprzednich dwóch latach, a także życzymy mu dalszych sukcesów.