O Konferencji naukowej z okazji jubileuszu prof. Leszka Balcerowicza

26 stycznia odbyła się w Warszawie konferencja naukowa pod tytułem „Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju” zorganizowana z okazji 70-tych urodzin prof. Leszka Balcerowicza, mająca na celu uhonorowanie wkładu profesora w gospodarczą transformację Polski.
W programie konferencji wystąpili m.in. Stanisław Gomułka, George Selgin, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Stępień, Christopher Hartwell, Zoltan Kesz, Dalibor Rohac, a także uczniowie profesora: Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Jarosław Bełdowski. Tematyka konferencji stanowi główny obszar zainteresowań Jubilata.

Na całość konferencji złożyły się IV sesje:
Sesja I
Instytucje a mechanizmy systematycznego wzrostu gospodarki
Moderator: Wiktor Wojciechowski, SGH Warsaw School of Economics

  • Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC
  • George Selgin, dyrektor Cato Institute’s Center for Monetary and Financial Alternatives

Sesja II
Poziom rządów prawa, ochrona wolności a gospodarcze i pozagospodarcze warunki życia
Moderator: Agata Stremecka, FOR

  • Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister sprawiedliwości
  • Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Sesja III
Dobre i złe transformacje
Moderator: Marek Tatała, FOR

  • Christopher Hartwell, prezes CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
  • Zoltan Kesz, deputowany parlamentu węgierskiego
  • Dalibor Rohac, pracownik naukowy American Enterprise Institute

Sesja IV
Zagadnienia konferencji z perspektywy uczniów Leszka Balcerowicza
Moderator: Jakub Karnowski, SGH

  • Piotr Ciżkowicz, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH
  • Andrzej Rzońca, przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
  • Jarosław Bełdowski, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH

Konferencja zorganizowana została przez FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju przy współpracy naszego Towarzystwa oraz CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz SGH – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z wszystkimi czterema instytucjami Jubilata łączą wieloletnie i ścisłe więzi

Na Facebooku oraz Twitterze odbywała się relacja na żywo.
konferencja-jubileuszowa-70Sesja IV: prowadzący: dr Jakub Karnowski, uczestnicy: (od lewej) dr hab. Piotr Ciżkowicz, dr Jarosław Bełdowski i dr hab. Andrzej Rzońca