O pandemii COVID-19 w Polsce z prof. Andrzejem Falem

Gościem kolejnego obiadu TEP będzie prof. Andrzej M. Fal – lekarz i ekonomista. Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.


Andrzej M. Fal jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył on również międzynarodowe studia MBA Executive. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego. Zorganizował i uruchomił we Wrocławiu studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego oraz był inicjatorem (2007 r.) utworzenia konsorcjum Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.


Spotkanie obiadowe Towarzystwa Ekonomistów Polskich odbędzie się 22 października w godz. 13:00-14:30.

No Comments Yet

Comments are closed