Obroty handlu zagranicznego w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. (31/2020)

Kontynuacja wzrostowego trendu w obrotach handlu zagranicznego. Dominująca pozycja rynku niemieckiego zarówno w eksporcie, jak i imporcie – sytuacja w gospodarce niemieckiej będzie miała duży wpływ na gospodarkę polską w bliższej i dalszej perspektywie. Struktura towarowa obrotów charakterystyczna jest dla gospodarki wysoko rozwiniętej.
Czy w następnych miesiącach ten trend się utrzyma – to wielka niewiadoma – należy raczej oczekiwać jego załamania – a głębokość tego załamania będzie zależała od tego, jak zachowają się gospodarki krajów wysoko rozwiniętych – największych partnerów polskich eksporterów i importerów – głównie gospodarka Niemiec, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Hiszpanii.

W dwóch pierwszych miesiącach roku 2020 eksport wzrósł w cenach bieżących w wyrażeniu zarówno w złotym, jak i w dolarach i euro – odpowiednio o 3,2%, 1,7% i 4,1%.
Nadal głównymi rynkami eksportu były rynki krajów wysokorozwiniętych (86,8% eksportu ogółem), ale dynamika eksportu na te rynki była stosunkowo niska, bo wyniosła 101,4% w wyrażeniu w PLN, 99,9% w dolarach i 102,2% w euro. Jednocześnie nieznacznie spadł udział krajów wysokorozwiniętych (o 1,6 p.p.) w eksporcie ogółem (w tym udział UE o 0,9 p.p. i udział krajów strefy euro o 0,8 p.p.) na korzyść krajów rozwijających się, których udział w eksporcie ogółem wzrósł o 1,2 p.p. – co oznaczało wzrost o 121,5% w wyrażeniu w PLN, o 119,7% w wyrażeniu w dolarach i o 122,5% w wyrażeniu w walucie euro. Wzrósł także udział krajów Europy Środkowowschodniej w eksporcie ogółem o 0,4 p.p., co stanowiło wzrost o 112,7% w wyrażeniu w PLN, o 111% w dolarach i 113,6% – wszystkie wskaźniki w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Obroty w imporcie nieznacznie spadły w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego – o 0,8 p.p. w wyrażeniu w PLN, o 0,3 p.p. w wyrażeniu dolarowym a w wyrażeniu w euro utrzymały się na tym samym poziomie. Nadal najważniejszym rynkiem w imporcie do Polski pozostały kraje wysoko rozwinięte (których udział wyniósł 64,5% w wartości importu ogółem), co jednak oznaczało spadek tego udziału o 1,7 p.p. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wzrósł natomiast w imporcie ogółem udział krajów rozwijających się o 1,4 p.p. i krajów Europy Środkowowschodniej o 0,3 p.p.

W dwóch pierwszych miesiącach roku 2020 odnotowano dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym w wyrażeniu zarówno złotowym (5,3 mld), dolarowym (1,4 mld) i euro (1,3 mld).
Dodatnie saldo odnotowano w obrotach z krajami wysoko rozwiniętymi, a ujemne w obrotach z krajami rozwijającymi się i krajami Europy Środkowowschodniej
Nadal najważniejszym i dominującym partnerem polskich podmiotów w wymianie z zagranicą są partnerzy niemieccy – zarówno w eksporcie (z udziałem 27% w eksporcie i 21,7% w imporcie). Wprawdzie ich udział spadł (o 1,3 p.p. w eksporcie i o 0,9 p.p. w imporcie), ale jest nadal czterokrotnie wyższy od udziału następnej na liście głównych kierunków eksportu Francji i 4,5-krotnie od kolejnych na liście Czech. Z kolei import z Niemiec jest 1,6 razy wyższy od importu z Chin, zajmujących drugą pozycję na liście głównych rynków importowych i 3,5-krotnie wyższy od importu kolejnej na liście Rosji.

Z danych tych wynika, że stan gospodarki niemieckiej będzie miał znaczny wpływ na polską gospodarkę w bliższej i dalszej perspektywie, albowiem struktura obrotów nie ulegnie zasadniczym zmianom krótkim okresie.

Najważniejszą grupą towarów w eksporcie są maszyny, urządzenia i środki transportu, które stanowią 38,7% eksportu ogółem, na drugim miejscu towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca (17,5%) oraz różne wyroby przemysłowe (16,9%) – łącznie 73,1% eksportu ogółem stanowią towary przemysłowe. Żywność stanowiła 10,9% eksportu ogółem, a chemikalia kolejne 9,4% – łącznie ponad 93% eksportu to towary przemysłowe, wysoko przetworzone – struktura towarowa kraju wysoko rozwiniętego.
W imporcie 35,5% stanowiły maszyny, urządzenia i środki transportu, 16,3% towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca, 14,1% różne wyroby przemysłowe i kolejne 14,1% chemikalia, 7,3% paliwa mineralne i 7,7% żywność i zwierzęta żywe. Wymienione grupy towarowe stanowiły łącznie 95% wartości importu – także charakterystycznego dla kraju o rozwiniętej gospodarce.


Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
e-mail: ewa.sadowskacie@gmail.com

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar