Odpowiedź MRPiPS na stanowisko Rady TEP w sprawie ustawy emerytalnej

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na negatywne stanowisko Rady Towarzystwa w sprawie ustawy przywracającej powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

CZYTAJ – PDF