Opinia TEP do ustawy na temat otwartych funduszy emerytalnych

Przedstawiamy  opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich dotyczącą ustawy na temat otwartych funduszy emerytalnych z dnia 10 października 2013 r.

Opinia została złożona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Opinią oraz listem Przewodniczącego Ryszarda Petru:

Opinia TEP List Ryszarda Petru