Oświadczenie w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z całą stanowczością potępiają zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę. Jednocześnie wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim.

Poniżej wspólne oświadczenie TEP i PTE w związku z agresją Rosji na Ukrainę.