Panel TEP, ZBP i Super Expressu o kredytach walutowych

W dniu 20 września 2016 w Pałacu Prymasowskim miał miejsce niezwykle interesujący panel na temat kredytów walutowych a stabilności systemu bankowego w Polsce.

Uczestnicy panelu koncentrowali swoje wypowiedzi na kwestiach ekonomicznych, prawnych i społecznych. Dyskutowano możliwe sposoby rozwiązania tego problemu i wpływ różnych propozycji regulacyjnych na stabilność sektora bankowego. Przedstawiciele środowiska bankowego podkreślali konieczność wsparcia tych kredytobiorców, którzy na skutek zdarzeń losowych mają trudności z obsługą tych kredytów. Zwrócono uwagę na już podjęte inicjatywy wspierające kredytobiorców. Skutki zbyt daleko idących prób rozwiązań ustawowych mogą natomiast zagrażać stabilności sektora i negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju. Tę interesującą dyskusję zorganizowano przy współudziale Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Związku Banku Polskich oraz dziennika Super Express a wzięli w niej udział przedstawiciele regulatorów, środowiska bankowego oraz zaproszeni goście.