Partnerstwo TEP z MISO – Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego

Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) podpisały porozumienie o współpracy. Obie organizacje zamierzają udzielać sobie wsparcia w prowadzonej działalności oraz realizować wspólne projekty.

MISO to organizacja pozarządowa (w prawnej formie fundacji), założona przez Mateusza Komorowskiego w 2012 roku z siedzibą w Warszawie, której motto brzmi: „ Razem możemy zrobić więcej”. Jest apolityczna, nie związana z żadnym wyznaniem i działa pro publico bono.
Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.
W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.

Więcej o MISO na stronie: www.miso.org.pl